Praktik Penyewaan Rumah dan Kost Gampong Rukoh ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah

Andri Mauliza, 121310004 (2018) Praktik Penyewaan Rumah dan Kost Gampong Rukoh ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Membahasa tentang Penyewaan Rumah dan Kost]
Preview
Text (Membahasa tentang Penyewaan Rumah dan Kost)
Andri Mauliza.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of Form B dan Form D.pdf]
Preview
Text
Form B dan Form D.pdf

Download (934kB) | Preview

Abstract

Rumah sewa dan kost merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang digunakan oleh pihak penyewa dengan kesepakatan di awal kontrak antara pihak penyewa dan pemilik rumah sewa. Perkarangan rumah sewa dan kost yang berdekatan dan bersebelahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang tidak wajar dan tidak lazim di dalam Islam. Di zaman sekarang kurangnya kepedulian terhadap perkarangan rumah sewa dan kost yang berdekatan dan bersebelahan antara laki-laki dan perempuan menjadi sebuah fenomena dan masalah sosial. Salah satu fenomena tersebut terjadi di Gampong Rukoh, di mana masih banyak rumah yang di sewakan tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh aparatur Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan rumah sewa dan kost di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, serta bagaimana praktik rumah sewa dan kost Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif fiqh muamalah. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yandi peroleh dari penelitian lapangan (Field Research) dan data skunder di peroleh dari penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan rumah sewa dan kost di Gampong rukoh menjalankan peraturan yang dibuat oleh aparatur Gampong, yaitu tim Tamar (Tim Amal Ma’ruf Nahi Mungkar) yang mengawasi dan melihat dengan berkeliling di perkarangan rumah sewa dan kost setiap malam.
Selanjutnya praktik rumah sewa dan kost di Gampong rukoh bertentangan dengan akad Ijarah Bi Al-Manfaat. Hal ini di karenakan pemilik rumah sewa dan kost menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur Gampong di mana masih
banyak rumah sewa dan kost yang berdekatan dan bersebelahan antara laki-laki dan perempuan bahkan menerima tamu yang berlawanan jenis di malam hari. Dengan
demikian peraturan Gampong di terapkan secara kaffah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing 1. Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag 2. Mumtazinur, S,IP., MA
Uncontrolled Keywords: Praktik, Penyewaan Rumah dan Kost, Fiqh Muamalah
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.223 Sewa Menyewa (Ijarah)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Andri Mauliza
Date Deposited: 15 Aug 2018 03:02
Last Modified: 15 Aug 2018 03:02
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4482

Actions (login required)

View Item
View Item