Items where Subject is "2X4.315 Poligami"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: E | F | L | M | N | R | S | T
Number of items at this level: 12.

E

EMK. Alidar, 2026067404 (2023) Turnitin Penyelesaian Poligami Ilegal melalui Jalur Hukum Pidana menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho. Samarah: Jurnal Hukum Keluargda dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

F

Fandi Wijaya, 111309755 (2020) Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

L

Lukman Hakim, 196011191990011001 (2022) Peer Review buku Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia. Ar-Raniry Press, Banda Aceh.

M

Miss Sofa Samaae, 11209679 (2016) Penyelesain Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand (Studi kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muhammad Akramul Fata, 140101076 (2018) Pembatalan Perkawinan karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, 150101122 (2018) Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

N

Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, 160101113 (2019) Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Nur Amanina Fahami, 111309815 (2018) Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Pembagian Harta Bersama menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah. Skripsi thesis, UIN AR=RANIRY BANDA ACEH.

R

Raudhatun Hafizah, 30183766 (2022) Ithbāt Nikah Poligami Sirri dari Perspektif Sadd Al- Dharīʻah (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna). Masters thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Rauzatul Jannah, 150101054 (2019) Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

S

Sinawarah, 140402001 (2019) Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

T

Tarmizi M Jakfar, 196011191990011001 Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia. 1 ed. Ar-Raniry Press, Banda Aceh. ISBN 978-623-7410-07-2

This list was generated on Sun Oct 1 12:37:12 2023 UTC.