Items where Subject is "2X4.35 Ruju'"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | M | S
Number of items at this level: 6.

A

Anwar, 30183758 (2022) Relevansi Konsep Rujuk Wahbah Al-Zuḥailī dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

D

Delia Ulfa, 111309766 (2018) Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M

Mohd Faiz Yussaini, 140101104 (2018) Tinjauan Fiqh Terhadap Penentuan Hukuman Bagi Pelanggar Pasal 132 Enakmen NO.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 Tentang Ruju’. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muhammad Adam Bin Lotfi, 111008808 (2017) Persyaratan Rujuk Bil Fi'li (Analisis Pendapat Mazhab Maliki). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

S

Saifunnur, 111209230 (2016) Persepsi Masyarakat terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk di KUA menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shafwan Kamil Almunawwar, 180101026 (2022) Kedudukan Saksi Dalam Proses Rujuk Menurut Surah At-Thalaq Ayat 2 (Perspektif Mazhab Syafi’i). Other thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

This list was generated on Thu Sep 28 11:12:25 2023 UTC.