Items where Subject is "2X4.61 Penyidikan dan berita acara Pemeriksaan"